Privacy Beleid

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de website(s) van “Duca Del Cosma B.V.” (hierna te noemen ‘Duca Del Cosma’) en geldt voor bezoekers van haar website.

Duca Del Cosma kan persoonsgegevens verwerken. Duca Del Cosma zal worden gekwalificeerd als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens omvatten alle informatie, of verzameling van informatie, die toebehoort aan een persoon of die een persoon identificeerbaar maakt. De meest voorkomende voorbeelden zijn naam, adres en telefoonnummer.

 

GEGEVENS VERWERKING 

WEBSITE 

De Duca del Cosma website verzamelt informatie wanneer websitebezoekers gebruik maken van contactformulieren of zich aanmelden voor een Duca Del Cosma nieuwsbrief. Deze gegevens zijn nodig om gebruikers in staat te stellen zich aan te melden voor onze diensten en om hun vragen op te volgen. De gegevens die we verzamelen kunnen bestaan ​​uit: naam, functieprofiel en e-mailadres.

We verzamelen ook informatie over bezoekersactiviteit op onze website. Deze informatie bestaat uit het volgende: IP-adres, browserspecificaties, informatie over het gebruik van de website door een bezoeker zoals datum, tijd en duur van een bezoek, hoe ze bij website terechtkwamen, de pagina's die zijn bezocht en zoekresultaten. Informatie wordt voornamelijk verzameld via automatische processen, waaronder cookies, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

Duca del Cosma kan dergelijke gegevens verzamelen voor website-optimalisatie, om relevante gebruikersinhoud te bieden, om kennis te verkrijgen over noodzakelijke of overtollige inhoud, om misbruik van de website te voorkomen of om een ​​claim of geschil waar nodig te beslechten.

DIENSTEN

Duca del Cosma verwerkt Persoonsgegevens na het plaatsen van een bestelling of het verwerken van een nieuw klantidentiteitsprofiel. In bovengenoemde gevallen worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en verkoopgeschiedenis. Deze gegevens worden verwerkt om verkoopovereenkomsten met de klant uit te voeren. Duca Del Cosmo moet de mogelijkheid hebben om de bestelde producten te factureren en te leveren, de klant te informeren over hun bestelling en waar nodig claims of geschillen te beslechten. Voor legitieme zakelijke doeleinden kan de klant e-mailberichten ontvangen over Duca del Cosma. De klant kan zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke communicatie.

OPSLAG EN ONTVANGERS 

Duca del Cosma bewaart Persoonsgegevens voor de duur van de doeleinden waarvoor gegevens zijn verzameld en/of zolang de Betrokkene gebruik maakt van onze diensten. Als de betrokkene zijn of haar klantaccount gedurende een periode van 2 jaar niet heeft gebruikt, wordt het inactieve account verwijderd. Wanneer het objectieve gebruik van gegevensverzameling is beëindigd, zal Duca del Cosma beoordelen of we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens op te slaan, of om een ​​claim of geschil te beslechten. Zoals wettelijk vereist bewaart Duca del Cosma (persoons)`gegevens met betrekking tot financiële administratie, zoals doorgaans het geval is bij product bestellingen, voor een duur van 7 jaar.

 

HOE WORDEN JOU PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? 

Duca del Cosma neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben medewerkers  in dienst die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice. 

DERDEN

Duca del Cosma maakt gebruik van de diensten van bepaalde derde partijen. Deze derden zijn contractueel gebonden aan Duca Del Cosma en, indien nodig, kan Duca del Cosma met deze partijen gegevensverwerkingsovereenkomsten sluiten. Duca del Cosma zorgt ervoor dat derden voldoen aan de AVG-normen en gaat bindende overeenkomsten aan om zich het recht voor te behouden om strikte en duidelijke vereisten af ​​te dwingen. Duca del Cosma kan Persoonsgegevens doorgeven aan derden indien een gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, of indien Duca del Cosma verplicht is om gegevens over te dragen voor a) een claim of geschillenbeslechting; b) naleving van wettelijke verplichtingen; of c) de vereiste om op te treden, tegen misbruik, al dan niet onrechtmatig, van onze website en/of eigendommen en/of diensten. Alle gegevens die door Duca del Cosma worden verzameld, worden binnen de EER opgeslagen.

 

COOKIEBELEID

De website van Duca del Cosma maakt gebruik van de volgende cookies:

Partij

Omschrijving

Bewaartermijn

Google Analytics (_ga, _gat, _gid)

Dit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe de website wordt gebruikt en om gemaskeerde IP-adressen te verzamelen.

2 jaar


Sommige cookies worden beschouwd als functionele cookies en worden verzameld om de bezoekerservaring te optimaliseren. Functionele cookies verzamelen gegevens zoals webbrowserinformatie, de systeem- en softwareversie die een bezoeker gebruikt en andere technische informatie. Voor dergelijke cookies hoeven wij geen toestemming te vragen. Duca del Cosma maakt verder gebruik van analytische cookies. Gegevens die worden verzameld met behulp van analytische cookies (Google Analytics), worden automatisch gemaskeerd om gegevensverzameling op individueel niveau te voorkomen. Bij maskering worden IP-adressen geanonimiseerd, waardoor het traceren van gegevens naar individuele gebruikers wordt voorkomen. Als zodanig zijn wij niet verplicht om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van Google Analytics.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

 

Betrokkenen behouden zich te allen tijde het recht voor om de door hen gegeven toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens in te trekken. Om zich af te melden voor nieuwsbrieven, kunnen individuen de link in nieuwsbrieven volgen of een e-mail sturen naar info@ducadelcosma.com.

Betrokkenen behouden het recht op informatie over het verzamelen van gegevens, naast het recht op toegang tot de verzamelde persoonlijke gegevens. Bovendien behouden Betrokkenen zich het recht voor om de verwerking van hun Persoonsgegevens te beperken en kunnen zij om volledige verwijdering van hun gegevens verzoeken.

Betrokkenen kunnen vragen en verzoeken met betrekking tot privacy sturen naar info@ducadelcosma.com. Duca Del Cosma zal op dergelijke verzoeken reageren binnen de wettelijke termijn van één maand. Duca Del Cosma zal verzoeken om gegevensverwijdering of verzoeken om beperking van de verwerking van Persoonsgegevens beoordelen. Legitieme juridische gronden op grond waarvan Duca Del Cosma de Persoonsgegevens mag verwerken, kunnen het voldoen aan het verzoek van een Betrokkene verhinderen. Betrokkenen behouden zich het recht voor om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.